அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Tuesday, March 31, 2009

உண்மை விளம்பி...

வதந்திகள் உலகம் முழுவதும் வேறுபாடில்லாமல் பரவும் சுவரஸ்யமான கதைகள். கணிப்பொறி, தொழில், வரலாறு, அறிவியல், மொழி, நீதித்துறை, உணவு, குற்றம், பயங்கரங்கள், காதல், ராணுவம், திரைப்படங்கள், விளையாட்டு - இன்னும் மதம் கூட இந்த வதந்திகளுக்கு தப்பவில்லை. இன்றைய இணைய உலகில் முன்பை விட வேகமாக ஒரு விளையாட்டு போல வதந்திகள் பரவுகின்றன. யாருக்கும் நின்று உண்மை என்னவென்று ஆராய நேரமில்லை - அது உண்மை செய்தியாக இருந்தாலும் தங்களை பாதிக்காதவரையில் "மெய் பொருள் காண்பது அறிவு" என்பது பற்றியெல்லாம் கவலையில்லாமல் தொழில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் ஒரு சிறிய இணையதளம் இத்தகைய வதந்திகளையும் அதன் உண்மை செய்திகளையும் திரட்டி வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆங்கில மொழியிலான இந்த தளம் படிக்க சுவரஸ்யமானது மட்டுமின்றி - ஏமாற்று கதைகளுக்கு உண்மையான விடை சொல்லவும் செய்கிறது. ஏப்ரல் 1 - முட்டாள்களின் தினமான இன்று இதனை பதிவித்தல் பொருத்தமானதாக நினைக்கிறேன்.

இணைய முகவரி: http://www.snopes.com/

No comments: