அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Thursday, February 01, 2007

புத்துணர்வோடு இந்த நிமிடம்...

நெடுநாட்களாக பதிவுகள் ஏதும் இல்லை. வேலை பளு மட்டுமே காரணம் இல்லை எனினும் இடையில் சில நாட்கள் உடல்நலம் சரியில்லாததும் காரணமாகி விட்டது. இடைபட்ட நாட்களில் எழுதுவதற்க்கு சில குறிப்புகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. புத்தக கண்காட்சி, புதிய நண்பர்கள், கொஞ்சம் கவிதை, சில ஓவியங்கள், சில அனுபவங்கள் அது சார்ந்த சிந்தனைகள் என எழுத கைவசம் கொஞ்சம் விஷயம் உண்டு.. இந்த மாதத்தில் இருந்து தொடர்ச்சியாக எழுத நிலையான எண்ணமும் உண்டு. அப்புறம் ... என்ன சொல்வது.. சென்னை குளிர்கிறது இந்த நாட்களில்... பனியும் குளிரும் கோவையை நினைவுபடுத்தினாலும், சென்னை கோவையை போல மனதோடு ஒன்றவில்லை.
சமீப காலங்களில் கொஞ்சம் கவிதைகளை சார்ந்து விமர்ச்சனங்களும் கருத்துகளும் வரப்பெற்றேன். இது இன்னும் எழுதும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது... மீண்டும் புத்துணர்வோடு சந்திக்கும் இந்த நிமிடம்... மகிழ்ச்சியை உணர்கிறேன்...