அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Monday, March 16, 2009

செய்தி மற்றும் குறும்படங்கள்...

பொதிகையில் ஒளிபரப்பப்படும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் - செய்திப்படங்கள் மற்றும் குறும் படங்கள். பெரும்பாலும் இவை வட இந்தியா சார்ந்ததாகவே ஒரு காலத்தில் இருந்தன. தமிழில் "டப்" செய்து ஒளிபரப்புவார்கள். தற்போது தென் இந்தியா சார்ந்ததாகவும் இருக்கின்றன. நல்ல ஒலி ஒளி அமைப்பு மற்றும் கரு அமைப்பு கொண்டதாகவே இந்த குறும்படங்கள் மற்றும் செய்தி படங்கள் அமையும். இசை பெரும்பாலும் அற்புதமான இந்துஸ்தானி - சில அபூர்வமான நேரங்களில் இளையராஜா. சில நாட்கள் முன்பு கட்டிட கலை அமைப்பு பற்றிய ஒரு குறும்படம் ஒளிபரப்பப்பட்டது. வாசல் படி அமைப்பது தமிழர் கட்டிட கலை என்றும் காம்பவுண்ட் சுவர் அமைப்பது ஆங்கிலேய மரபு என்றும் எழுத்தாளரும் ஆராய்ச்சியாளருமான பிரபஞ்சன் சொல்லி கொண்டிருந்தார். பிறகு திராவிட கட்டிட கலை பற்றியும், ஊர் அமைப்பு பற்றியும் படிக்க விக்கிபீடியா உதவியது. ஒரு முறை தூர்தர்ஷனில் எலிபண்டா குகைகள் பற்றி அற்புதமான காட்சிகளுடன் ஒரு செய்திபடம் காண்பிக்கபட்டது. வேறு சில அரசியல் மற்றும் முந்தய தலைமுறை தலைவர்களின் வாழ்க்கை சம்பந்த பட்டதாக இருக்கும். இந்த குறும்படங்கள் மற்றும் செய்திபடங்களில் சேதி சொல்லும் குரல் மிக கவனம் ஈர்பதாக இருக்கும். கரகரப்பான அந்த குரலுக்குரிய முகத்தை ஒருமுறை அவர்கள் திரையில் காட்டலாம். என்ன - எப்போது எந்த நிகழ்ச்சி இருக்கும் - அது எப்போது முடியும் என அவர்களுக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது.

No comments: