அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Monday, March 16, 2009

மனசு...

இரண்டு நாள் முன்னர் ஜி.என். செட்டி சாலையில் ஒரு இரவு நடை போனபோது வித்தியாசமான ஒரு பேனர். "மனசு" என்று ஒரு அரசு திட்டம். இந்த திட்டம் பொது மக்களுக்கும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் அரவாணிகளை பற்றி, அவர்களின் திறமைகளை பற்றி சொல்லி அவர்களுக்கு உதவ ஏற்படுத்தபட்டுள்ளது - இதன் மூலம் அவர்களை பற்றிய தவறான நம்பிக்கைகள் களையப்படும். திறமைகள் கொண்ட அரவாணிகளை வேலைக்கு அமர்த்தி கொள்ள ஆர்வம் இருந்தால் இந்த அமைப்பினை தொடர்ப்பு கொள்ளலாம். ஒரு சேவை மையமும் உண்டு. இலவச மருத்துவ சேவை, நேரடி ஆலோசனைகள், பாலியல் வன்முறைகளுக்கு எதிரான சட்ட ஆலோசனை, வேலை வாய்ப்புக்கான மென் - திறன் பயிற்சி ஆகியவையும் வழங்கபடுகின்றன. இதனை மனிதாபமிக்க ஒரு நல்ல முயற்சியாக கருதலாம். இந்த முயற்சியின் பின்னே யார் இருந்தாலும் - இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள்.

No comments: