அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Friday, April 21, 2006

படித்ததில் பிடித்தது..

சமீபத்தில் படித்ததில் பிடித்தது.. கொஞ்சம் விசிலடிக்கவும் வைத்தது..

ஆரியபட்டா
வானத்தை கிழித்தது,
அணுகுண்டு சோதனை
பூமியை கிழித்தது,
அரைக்கைச் சட்டை
கிழிந்தது மட்டுமே
நெஞ்சில் நிற்கிறது

பிள்ளை வேண்டாமென்று
கருப்பையைக் கிழித்தார்கள்
உணவும் எதற்கென்று,
இனிவயிற்றை கிழிப்பார்கள்.

எல்லாம் கிழிந்த
எங்கள் தேசத்தில்
வாய் கிழிவது மட்டும்
வகைவகையாக இருக்கும்...

நன்றி: கந்தர்வன் கவிதைகள்

No comments: