அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, April 16, 2006

பாட்டு கதை கணிதங்கள்...

சென்ற முறை ஊருக்கு போயிருந்தபோது சட்டென ஜாதகத்தை எடுத்துகொண்டு ஒரு ஜோசியரை பார்க்கும் நெருக்கடி ஏற்பட்டு விட்டது. சந்தோஷமான விஷயம் கால்கட்டு 31 வயதில் வைத்து கொள்ளலாம் என்று அவர் சொல்லிவிட்டதுதான். ஜோசியகாரர்கள் சில நேரம் நல்ல பொழுதுபோக வைத்துவிடுவதுண்டு - ஒரு பணிக்கர் ஒருவர்.. பாட்டு கதை எல்லாம் சொல்லி என்னை உற்சாகபடுத்திவிட்டார். சில விஷயங்களை பற்றி நிஜமாகவே ஆச்சரியபட்டதுண்டு. அந்த கட்டங்களுக்குள் வாழ்வின் சில நுட்பமான விஷயங்கள் துல்லியமாக கணிப்படுகிறது. சில புத்தகங்கள் படித்து பார்த்ததுண்டு. சில கணிதங்கள் புரிந்ததில்லை. எனினும் அந்த துறை மனிதர்களிடம் ஒரு பிரமிப்பு உண்டு. 70 சதவீதம் ஜோசியர்கள் போலித்தனமான கதைகளை சொன்னாலும் 30 சதவீத நபர்கள் சுத்தமாக சொல்வதுண்டு. இன்றைக்கு எல்லாம் நிறைய ஜோசிய புத்தகங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் ஜோசியம் பற்றி தெரிந்து வந்து இருந்தாலும் சில ஜோசியர்களுக்கு இன்னும் வாழ்க்கை நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. எனினும் பல ஜோசியர்கள் இன்னும் நல்ல வசதியில் வாழ்வதில்லை...

1 comment:

delphine said...

it is good to get married. try to get a girl of your choice and not an astrolger..