அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, October 29, 2006

காந்தி - கொள்கைகளில் குழப்பங்கள்...

காந்தியின் கருத்துகளை சினிமாவில் சொன்னதற்கு வெகு விவாதங்கள் நடந்து கொண்டு
இருக்கின்றன. 50 ரூபாய்க்கு சத்திய சோதனை புத்தகம் கிடைக்கிறது. எத்துனை பேர் படித்திருப்பார்கள் அதனை..? அகிம்சை, நேர்மை பற்றி பெரும்பாலும் புத்தக அறிவாகவே நிறைய பேர் அறிகிறார்கள். பெரும்பாலும் மத்திய மற்றும் இளைய சமுதாயம் சார்ந்தவர்கள். "லகே ரகோ முன்னா பாய்" வாழ்வில் இந்த கொள்கைகளை பயன்படுத்தும் மனிதர்களை, பயன்படுத்த கதாநாயகன் மேற்கொள்ளும் வழிமுறைகளை கமர்ஷியலாக சொல்கிறது. புரிந்துகொண்டவர்கள் உண்டு. எனினும் நம் நிகழ்கால வாழ்வில் இவைகளை எல்லாம் உபயோகபடுத்த முடியுமா..? வேகமான பணத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் மட்டுமே கொள்கைகளாக கொண்ட சமுதாயத்தில் காந்தியின் கொள்கைகள் எடுபடுமா..?

ஒன்று மட்டும் புரிவதில்லை. காந்தியின் கருத்துகளும் இந்த சூழ்நிலைக்கு
ஏற்றுகொள்ளபடுவதில்லை... காந்தியை பற்றிய விமர்ச்சனங்களும் எற்றுகொள்ளபடுவதில்லை... மொத்தத்தில் குழப்பமான வியாபார சமுதாயம்....

No comments: