அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, October 08, 2006

நினைவுகளில் பெயர்கள்..

ரேடியோ... பொதுவாக பயணங்களில் ரேடியோ.. பிராந்திய விஷயங்களை சொல்லும் போதும்.. மெல்லிய மதிய நேர மற்றும் முன் இரவு பாடல்களிலும்..முத்திரை கொண்ட விஷயம்... ரேடியோ சொல்லும் நேயர்களின் பெயர்கள் பெரும்பாலும் அதிகம் கேட்டிராதவை. தங்களுக்கு விரும்ப்பமான பாடல்களை கேட்கும் அவர்களின் ஆர்வத்தை விட...அவர்களின் பெயர்களை கவனிக்கும் என் ஆர்வம் அதிகம் என்பேன் நான். சில
பெயர்கள் விசித்திரமானவை... சில பெயர்கள் சட்டென பழைய நண்பர்களை நினைவுறுத்தும்... சில பெயர்களை கேட்கும் போது அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்ற கற்பனை வரும். சில பெயர்கள் பழைய சம்பவங்களை நினைவூட்டும்...அவை மறக்கமுடியாத மழைக்காலமாகவும் இருக்கும்...சிலரின் மரணமாகவும் இருக்கும்...

No comments: