அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Monday, September 05, 2005

நேரடியாக தமிழில்

நேரடியாக தமிழில் கருத்துகளை பதிக்க இந்த முகவரி அற்புதமாக துணை புரிகிறது.

http://www.jaffnalibrary.com/tools/Unicode.htm

No comments: