அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, July 30, 2006

மின்னஞ்சலில் சாணக்கியர்.

சமீபத்தில் எனக்கு ஒரு மின் அஞ்சல் வந்தது. சாணக்கியரின் சித்தாந்தங்களை விவரித்து எழுதியிருந்தார்கள். இன்றைய அலுவக சூழலில் அவரின் கருத்துகள் மிகவும் தேவைபடுகின்றன என்பது என் கருத்து. வாழ்வியல் ரீதியான அரசியலில் அவர் கருத்துகளை நான் என்றும் பயன்படுத்துகிறேன். சாணக்கியரின் கருத்துகள் வெறும் அரசியல் சார்ந்தவை அல்ல – நல்ல மனிதனின் வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் – இடர்பாடுகள் என்ன – எப்படி கவனித்து – புரிந்து அவற்றை முறியடித்து வாழ்வது என்றும் உண்டு. அர்த்த சாஸ்திரம் பாதி படித்து வைக்க பட்டு இருக்கிறது. அடுத்த முறை பதிவுகளில் கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

No comments: