அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Saturday, February 25, 2006

உணர்வும் உருவமும்

ரேவதி - "உணர்வும் உருவமும்" என்ற நூலின் எழுத்தாளர். "தூக்கம்" என்ற திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இவர் ஒரு மூன்றாம் பாலின போராளி. ஆணாய் பிறந்து தற்போது தன் பாலின அடையாளத்தை பெண்ணாக நிரூபித்து பாஸ்போர்ட் பெற்றிருக்கிறார். இவர் பற்றிய கட்டுரை ஒன்றை ஆனந்த விகடனின் படித்தேன். மூன்றாம் பாலின நண்பர்களின் பாலியல் உரிமைகளை சட்ட ரீதியாக பெற முயல்கிறார். முந்தய பதிவுகளின் நான் எழுதியிந்த இந்திய தண்டனை சட்டம் இ.பி.கோ 377ஐ மாற்ற சொல்லி போராடி வருகிறார். புறக்கணிப்பட்ட மூன்று மகள்களை தத்தெடுத்து இருக்கிறார் - பெற்று துரத்திய சொந்த தாயையும் தத்தெடுத்து இருக்கிறார். தன் காதல்கள் பற்றியும் தன் கனவுகள் பற்றியும் தெளிவாக பேசுகிறார் - இவரிடம் நான் வியப்பது இயல்பின் மூன்றாம் பாலின நண்பர்களிடன் இல்லாத நேரடி தைரியத்தை. "நசுக்கப்படும் வர்க்கம், ஒரு நாள் முளைத்து எழும் என்கிறது சித்தாந்தம் - நாங்கள் இன்று நசுக்கபடுகிறோம் நண்பர்களே...." - இவர் குரலும், சார்ந்த சமூகத்தின் குரலும் ஓங்கி ஒலிக்க வாழ்த்துவோம்.இன்றைய அளவில் மூன்றாம் பாலின நண்பர்களின் வாழ்க்கை குறித்து நிறைய எழுதலாம் - கொஞ்சம் செய்திகளை திரட்டி கொண்டு பின்னர் எழுதிகிறேன்.

No comments: