அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Monday, January 04, 2010

2010 - சுற்றுலா திட்டங்கள்

ஒவ்வொரு வருடமும் முழுக்க முழுக்க ஏதாவது ஒரு வேலையிலேயே போய்விடுகிறது. பெரும்பாலும் அலுவலகம் சார்ந்த வேலைகள் நம் நேரத்தை எடுத்து கொள்ளும் சதவிகிதம் மிக அதிகம். அயல்நாட்டினர் எந்த வேலை எப்படி இருப்பினும் - வருடம் ஒருமுறை ஏதாவது சுற்றுலா செல்ல தவறுவதில்லை. நம்மில் பலருக்கு அப்படி செய்ய வாய்ப்பிருப்பதில்லை எனினும், சூழ்நிலைகள் மாறிவரும் காலத்தில் நம்மில் பலரும் நல்ல முயற்சிகள் செய்கிறார்கள்.

இந்த 2010 வருடத்தில் நீங்கள் ஏதேனும் சுற்றுலா பயண திட்டங்கள் வைத்து இருக்கின்றீர்களா? அப்படி எனில் எங்கே? எவ்வளவு பயண செலவில் திட்டத்தை அமைத்திருக்கிறீர்கள்.

No comments: